Хөх тоонот ХХК нь 

Полипропилин - 5 номерын тэмдэглэгээ бүхий хүнсний зориулалтын хуванцар материалаар 100 л - 15 тонн хүртэлх багтаамжтай ундны цэвэр ус хадгалах нөөцийн савыг хүссэн загвар хэмжээгээр захиалгаар үйлдвэрлэж байна. Монгол улсад хараахан хуванцар савны стандарт норм тогтоогдоогүй байгаа боловч ЭМЯ- ны дэргэдэх нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2017 онд гаргасан "Хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээ - Хүний эрүүл мэнд" судалгаанд дурьдсанаар хүнсний зориулалттай хуванцар сав үйлдвэрлэх зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгжийн үйлдвэрлэж буй хуванцар савны түүхий эдийг шинжлэх зориулалтын PP-5 хуванцар мөн эсэхийг тодорхойлсны дараа үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай дурьдсан байдаг. Манай байгууллага энэ зарчимаар үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан болно. Дэлхийн нийтээр хүнсний зориулалтын хуванцар саванд   PP 5 стандартыг хангасан материалыг зөвхөн хэрэглэж байна.